Тази страница е достъпна и на:

Bulgarian
English English

проект „Подобряване и попу ...

Това съдържание е създадено в рамките на Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/022, проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.

Камерен оркестър "Дианополис"
Пленер "Безистенът"
6 Days in Bulgaria with VisitBulgaria
Община Ямбол
"Кукерландия"
Безистена - галерия
x
1944-1989
1878-1944
НА „КУКЕРЛАНДИЯ” В ЯМБОЛ
Етнографско наследство
Ямболският цепелин
Ямбол във войните
y
x
Масонството в Ямбол
Ямболският безистен
История на музейното дело
Кратка история на Ямбол
Анархизъм в Ямбол
Конският трамвай
y
x
Ямболски театър
Коледа в Ямбол
Освобождение
Възраждане
Османско владичество
II - ро българско царство
y
x
I- во българско царство
Праистория
y
#

Културно-информационен
център "Безистен"
гр. Ямбол във Facebook

www.facebook.com/bezistena
QR code

Помогнете ни да станем още по-популярни!
Харесайте страницата ни във Фейсбук

Сканирайте QR кода, за да отворите страницата ни във Facebook